Przedszkole Publiczne w Kiczycach
Zapraszamy na nasz profil na portalu Facebook!
Na bieżąco publikowane są tam wszystkie wydarzenia i działania podejmowane w naszym przedszkolu

Szanowni Rodzice, 
W piątek 12 kwietnia 2019 r. opieka nad dziećmi będzie wyglądać następująco: zajęcia odbywają się według planu od 6.30 do 15.30; działają obie grupy; obiad wydawany normalnie.
Z poważaniem,
 Joanna Radwan-Kmiecik dyrektor ZSP Kiczyce

Szanowni Rodzice, 
W dniu jutrzejszym tj. 11 kwietnia - czwartek - przedszkole będzie funkcjonowało normalnie, tzn. w godzinach od 6:30 do 15:30. 
Z poważaniem,
 Joanna Radwan-Kmiecik dyrektor ZSP Kiczyce

Szanowni Państwo,
Sprostowanie wystosowane do szkoły przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Skoczowie:
Sprostowanie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Skoczów.
"Nie jest prawdą jakoby, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Skoczów nie informował o fakcie rozpoczęcia strajku. Strajk został ogłoszony po wyczerpaniu przewidzianej prawem procedury, która wymaga kilkukrotnych spotkań pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami strony związkowej. Powyższe znajduje potwierdzenie w podpisywanych przez strony protokołach. Informacja o strajku została rozesłana do szkół z wymaganym prawem pięciodniowym uprzedzeniem (art. 20 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz. U. 2019.174. t.j. z dnia 2019.01.30). Decyzja o przystąpieniu do strajku jest indywidualną decyzją każdego pracownika - w związku z tym Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Skoczów nie wie, ilu pracowników ostatecznie przystąpi do strajku w każdej placówce". 
 Z poważaniem,
 Joanna Radwan-Kmiecik dyrektor ZSP Kiczyce


Szanowni Rodzice, 
W dniu jutrzejszym tj. 10 kwietnia - środa - strajk będzie trwał nadal. Ponieważ Dyrektor nie wie ilu nauczycieli będzie strajkować, zmuszony jest reagować na bieżąco. Nie posiada w dniu poprzedzającym wiedzy o długości trwania strajku oraz liczbie nauczycieli strajkujących następnego dnia. Pomimo zaistniałej sytuacji dołożę wszelkich starań, aby zapewnić opiekę dzieciom najbardziej potrzebującym. W środę 10 kwietnia opieka będzie sprawowana w następujący sposób: - najbardziej potrzebujące dzieci zarówno przedszkolne, jak i szkolne pozostaną pod opieką Dyrektora w BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KICZYCACH przy ul. Ochabskiej 54, od godz. 8.00 do 15.00. Nie ma w tym dniu zajęć edukacyjnych, jedynie opiekuńczo-wychowawcze. Obiad w przedszkolu będzie wydawany bez zmian. Następny komunikat dotyczący czwartku pojawi się jutro (środa 10 kwietnia) wieczorem, dlatego proszę na bieżąco śledzić dziennik elektroniczny i stronę internetową. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE Z ROBOTYKI NIE ODBĘDĄ SIĘ.
 Z poważaniem,
Joanna Radwan-Kmiecik - dyrektor ZSP Kiczyce

Szanowni Rodzice, 
W dniu jutrzejszym tj. 9 kwietnia - wtorek - strajk będzie trwał nadal. Ponieważ Dyrektor nie wie ilu nauczycieli będzie strajkować, zmuszony jest reagować na bieżąco. Nie posiada w dniu poprzedzającym wiedzy o długości trwania strajku oraz liczbie nauczycieli strajkujących następnego dnia. Pomimo zaistniałej sytuacji dołożę wszelkich starań, aby zapewnić opiekę dzieciom najbardziej potrzebującym. We wtorek 9 kwietnia opieka będzie sprawowana w następujący sposób: - najbardziej potrzebujące dzieci zarówno przedszkolne, jak i szkolne pozostaną pod opieką Dyrektora w BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KICZYCACH przy ul. Ochabskiej 54, od godz. 8.00 do 15.00. Nie ma w tym dniu zajęć edukacyjnych, jedynie opiekuńczo-wychowawcze. Obiad w przedszkolu będzie wydawany bez zmian. Następny komunikat dotyczący środy pojawi się jutro (wtorek 9 kwietnia) wieczorem, dlatego proszę na bieżąco śledzić dziennik elektroniczny i stronę internetową. 
 Z poważaniem,
 Joanna Radwan-Kmiecik dyrektor ZSP Kiczyce

Szanowni rodzice!

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu informujemy, że istnieje zagrożenie, iż od dnia 8 kwietnia 2019 roku nie będzie możliwości zapewnienia uczniom edukacji i opieki. Ponieważ Dyrektor nie wie ilu nauczycieli i innych pracowników przystąpi do strajku, zmuszony jest reagować na bieżąco. Nie posiadamy wiedzy o długości trwania strajku oraz liczbie nauczycieli i pracowników obsługi strajkujących danego dnia. Pomimo zaistniałej sytuacji dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić opiekę dzieciom najbardziej potrzebującym.

W PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia opieka będzie sprawowana w następujący sposób: najbardziej potrzebujące dzieci zarówno przedszkolne, jak i szkolne pozostaną pod opieką Dyrektora w BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KICZYCACH przy ul. Ochabskiej 54, od godz. 8.00 do 15.00. Nie ma w tym dniu zajęć edukacyjnych, jedynie opiekuńczo-wychowawcze. Obiad w przedszkolu będzie wydawany bez zmian.

Następny komunikat dotyczący wtorku pojawi się w PONIEDZIAŁEK wieczorem, dlatego prosimy na bieżąco śledzić dziennik elektroniczny i stronę internetową.


Szanowni rodzice!
W związku z rozpoczynającym się 8 kwietnia br - do odwołania - ogólnopolskim strajkiem nauczycieli informujemy, iz placówka, w której nauczyciele podejmą strajk nie jest w stanie zapewnić skutecznej opieki dzieciom.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Szczegółowe informacje - pobierz plik

1% podatku

Społeczność Przedszkola Publicznego w Kiczycach prosi o przekazanie 1% podatku dla przedszkola. Każda, nawet najmniejsza kwota jest ważna – za każdą serdecznie dziękujemy! Dzięki Waszym wpłatom do tej pory udało się doposażyć placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne, roboty i zabawki, a także wzbogacić ofertę edukacyjną przedszkola.

Dziękujemy i prosimy o kolejne 1% podatku.

KRS 0000052078

Cel szczegółowy: PRZEDSZKOLE KICZYCE

       
W załączniku publikujemy ofertę nieobowiązkowego ubezpieczenia NNW dla dzieci przygotowaną przez firmę ERGO HESTIA:

  • Ulotka - oferta dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiczycach - pobierz
  • Ogólne warunki ubezpieczenia - pobierz
  • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
                                                  Przedszkole Publiczne w Kiczycach

zaprasza wszystkich rodziców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
29 sierpnia 2018r. (środa) o godz. 17:00.


  

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiczycach
zaprasza wszystkich rodziców dzieci przyjętych
do klasy I na rok szk. 2018/19
na spotkanie informacyjne
w środę 20 czerwca 2018 r.
o godz. 17.00 do sali nr 8 (I piętro).